Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2018
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-16 2018-01-24 12:45 2018-01-24 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-01-16 13:03 2112.07 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-01-16 13:03 924.22 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-01-16 13:03 410.16 KB 
dokument Formularz oferty
2018-01-16 13:03 92.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-01-16 13:03 38 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-01-16 13:03 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-01-16 13:03 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-01-16 13:03 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2018-01-16 13:03 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-01-16 13:03 41.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2018-01-16 13:03 41.5 KB 
dokument Wzór umowy
2018-01-16 13:03 204.4 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-02-02 14:31 486.55 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2018-01-24 14:33 601.14 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.