Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonywanie napraw elementów pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2018 r.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-17 2018-02-02 12:45 2018-02-02 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-01-17 10:34 2620.32 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-01-17 10:34 861.36 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-01-17 10:34 726.24 KB 
dokument Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
2018-01-17 10:34 1430.75 KB 
dokument Formularz oferty
2018-01-17 10:34 92 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-01-17 10:34 64.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-01-17 10:34 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-01-17 10:34 57 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-01-17 10:34 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-01-17 10:34 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-01-17 10:34 41.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2018-01-17 10:34 38.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2018-01-17 10:34 46 KB 
dokument Potencjał techniczny
2018-01-17 10:34 42 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-01-17 10:34 459.56 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-02-16 12:36 373.92 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-02-02 13:39 398.25 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.