Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pielęgnacja, wycinka i dostawa wraz z sadzeniem drzew na terenach Gminy Miasto Zgierz.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-30 2018-02-07 12:45 2018-02-07 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-01-30 13:47 2783.94 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-01-30 13:47 931.01 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-01-30 13:47 2011.92 KB 
dokument Formularz oferty
2018-01-30 13:47 93 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-01-30 13:47 82.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-01-30 13:47 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-01-30 13:47 57 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-01-30 13:47 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-01-30 13:47 58.5 KB 
dokument Potencjał techniczny
2018-01-30 13:47 45 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2018-01-30 13:47 43.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-01-30 13:47 40.5 KB 
dokument Wzór umowy
2018-01-30 13:47 1178.45 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2018-02-02 15:13 284.56 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-02-13 12:42 246.89 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-02-07 14:16 428 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.