Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pielęgnacja, wycinka i dostawa wraz z sadzeniem drzew na terenach Gminy Miasto Zgierz.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-02-15 2018-02-23 12:45 2018-02-23 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-02-15 10:04 2807.04 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-02-15 10:04 931.36 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-02-15 10:04 1996.32 KB 
dokument Formularz oferty
2018-02-15 10:04 93 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-02-15 10:04 83.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-02-15 10:04 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-02-15 10:04 57 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-02-15 10:04 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-02-15 10:04 58 KB 
dokument Potencjał techniczny
2018-02-15 10:04 47.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2018-02-15 10:04 44 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-02-15 10:04 41 KB 
dokument Wzór umowy
2018-02-15 10:04 1169.93 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-03-07 12:54 394.47 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-02-23 13:52 402.92 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.