Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ZGIERZU
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-02-16 2018-03-05 12:45 2018-03-05 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-02-16 11:06 3066.97 KB 
dokument Zał nr 1 cz_13 do OPZ
2018-02-16 14:00 11934.23 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-02-16 11:06 940.38 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-02-16 11:06 725.41 KB 
dokument Zał 1 do OPZ
2018-02-16 11:06 11934.23 KB 
dokument Zał 2 do OPZ
2018-02-16 11:06 5003.7 KB 
dokument Zał 3 do OPZ
2018-02-16 11:06 2425.89 KB 
dokument Zał 4 do OPZ
2018-02-16 11:06 2664.85 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-02-16 11:06 92.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-02-16 11:06 39.5 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-02-16 11:06 44 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-02-16 11:06 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
2018-02-16 11:06 88.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2018-02-16 11:06 53.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2018-02-16 11:06 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-02-16 11:06 172 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-02-16 11:06 58 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-02-16 11:06 41 KB 
dokument Zał nr 1 cz_1 do OPZ
2018-02-16 14:00 7346.69 KB 
dokument Zal nr 1 cz_2 do OPZ
2018-02-16 14:00 18817.63 KB 
dokument Zał nr 1 cz_3 do OPZ
2018-02-16 14:00 4834.09 KB 
dokument Zal nr 1 cz_4 do OPZ
2018-02-16 14:00 8093.72 KB 
dokument Zal nr 1 cz_5 do OPZ
2018-02-16 14:00 6071.82 KB 
dokument Zał nr 1 cz_6 do OPZ
2018-02-16 14:00 6037.86 KB 
dokument Zał nr 1 cz_7 do OPZ
2018-02-16 14:00 5045.36 KB 
dokument Zał nr 1 cz_8 do OPZ
2018-02-16 14:00 5709.43 KB 
dokument Zał nr 1 cz_9 do OPZ
2018-02-16 14:00 7333.21 KB 
dokument Zał nr 1 cz_10 do OPZ
2018-02-16 14:00 3059.75 KB 
dokument Zał nr 1 cz_11 do OPZ
2018-02-16 14:00 3195.41 KB 
dokument Zał nr 1 cz _12 do OPZ
2018-02-16 14:00 3434.14 KB 
dokument Zał nr 1 cz_13 do OPZ
2018-02-16 14:00 11934.23 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyniku postępowania
2018-03-09 09:07 754.52 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-03-05 14:40 376.04 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.