Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-03-02 2018-03-20 12:45 2018-03-20 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-03-02 11:27 3162.4 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-03-02 11:27 896.07 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-03-02 11:27 1568.32 KB 
dokument Załącznik 1 do OPZ -Program Funkcjonalno -Użytkowy
2018-03-02 11:27 219.14 KB 
dokument Zał 1 do PFU
2018-03-02 11:27 1745.89 KB 
dokument Zał 2 do PFU
2018-03-02 11:27 71.69 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-03-02 11:27 93.5 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-03-02 11:27 44 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-03-02 11:27 57 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
2018-03-02 11:27 88.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-03-02 11:27 58 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-03-02 11:27 41 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2018-03-02 11:27 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-03-02 11:27 170.5 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2018-03-08 14:17 292.54 KB 
dokument Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia II
2018-03-15 15:19 521.4 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-03-22 14:02 214.83 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-03-20 13:37 410.34 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.