Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-03-29 2018-04-16 12:45 2018-04-16 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-03-29 14:03 2510.27 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-03-29 14:03 884.42 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-03-29 14:03 759.81 KB 
dokument Załącznik 1 do OPZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy
2018-03-29 14:03 181.21 KB 
dokument Zał 1 do PFU
2018-03-29 14:03 1745.89 KB 
dokument Zał 2 do PFU
2018-03-29 14:03 71.69 KB 
dokument Formularz oferty
2018-03-29 14:03 93.5 KB 
dokument Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-03-29 14:03 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-03-29 14:03 57 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-03-29 14:03 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-03-29 14:03 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-03-29 14:03 41 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2018-03-29 14:03 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-03-29 14:03 171 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2018-04-11 13:47 529.67 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-04-19 10:49 218.44 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-04-16 15:04 393.78 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.