Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z hydraulicznym sprzętem ratowniczym - Budżet Obywatelski
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-04-25 2018-05-09 12:45 2018-05-09 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-04-25 12:13 2909.51 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2018-05-04 14:38 152.55 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-04-25 12:13 980.74 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-04-25 12:13 1932.24 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-04-25 12:13 95 KB 
dokument Formularz parametrów
2018-04-25 12:13 134 KB 
dokument Wzór umowy
2018-04-25 12:13 48 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-04-25 12:13 44 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
2018-04-25 12:13 88.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-04-25 12:13 58.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-04-25 12:13 41 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2018-05-04 14:38 561.9 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-05-18 15:28 267.84 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-05-09 14:30 2857.54 KB 
Uwagi:Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.