Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-05-16 2018-06-04 12:45 2018-06-04 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-05-16 14:27 2584.75 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-05-16 14:27 928.94 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-05-16 14:27 813.4 KB 
dokument Załącznik nr 1 - PFU
2018-05-16 14:27 1019.41 KB 
dokument Załącznik do PFU
2018-05-16 14:27 1433.1 KB 
dokument Załącznik nr 2
2018-05-16 14:27 283.75 KB 
dokument Formularz oferty
2018-05-16 14:27 96 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-05-16 14:27 39 KB 
dokument Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-05-16 14:27 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-05-16 14:27 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-05-16 14:27 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-05-16 14:27 58.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-05-16 14:27 41.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2018-05-16 14:27 39.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2018-05-16 14:27 43.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-05-16 14:27 459.98 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2018-05-28 15:51 262.09 KB 
dokument Opinia Konserwatora Zabytków
2018-05-28 15:51 184.92 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-06-18 11:05 380.52 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-06-04 14:29 375.72 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.