Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach podziałania VII.1.2 technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-05-18 2018-06-05 12:45 2018-06-05 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-05-18 15:33 1826.23 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2018-05-25 13:37 196.76 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
2018-05-30 15:59 176.76 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-05-18 15:33 942.65 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-05-18 15:33 9152.29 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-05-18 15:33 626.5 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-05-18 15:33 44 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-05-18 15:33 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
2018-05-18 15:33 88 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-05-18 15:33 58 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2018-05-18 15:33 46 KB 
dokument doświadczenie zawodowe - dostawy
2018-05-18 15:33 42 KB 
dokument Wzór umowy
2018-05-18 15:33 1515.32 KB 
dokument Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
2018-05-18 15:33 819.36 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-05-28 15:30 55 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-05-28 15:30 42.5 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2018-05-28 15:30 274.83 KB 
dokument Pytania i odpowiedzi cz. 1
2018-05-28 15:30 223.59 KB 
dokument Pytania i odpowiedzi cz. 2
2018-05-28 15:30 1270.93 KB 
dokument Formularz oferty po zmianach
2018-05-28 15:30 628.5 KB 
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ II
2018-05-30 15:59 76.94 KB 
dokument Pytania i odpowiedzi cz. 3
2018-05-30 15:59 142.97 KB 
dokument Pytania i odpowiedzi cz. 4
2018-05-30 15:59 38.63 KB 
dokument Pytania i odpowiedzi cz. 5
2018-05-30 15:59 56.04 KB 
dokument Formularz oferty po zmianach II
2018-05-30 15:59 628.5 KB 
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2018-06-01 13:37 235.42 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
2018-05-25 13:37 271.03 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-06-19 12:05 216.92 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2018-06-05 14:13 390.83 KB 
Uwagi:Zmieniono (przedłużono) termin składania i otwarcia ofert. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.