Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ul. Długiej w Zgierzu – etap I (część II), etap II (część I)
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-05-25 2018-06-11 12:45 2018-06-11 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-05-25 12:14 2966.2 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-05-25 12:14 929.57 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-05-25 12:14 938.1 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz. 1
2018-05-25 12:14 4581.79 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz. 2
2018-05-25 12:14 425.08 KB 
dokument Załącznik nr 2a
2018-05-25 12:14 625.71 KB 
dokument Załącznik nr 2b
2018-05-25 12:14 80.34 KB 
dokument Załącznik nr 3 cz. 1
2018-05-25 12:14 3892.51 KB 
dokument Załącznik nr 3 cz. 2
2018-05-25 12:14 1943.35 KB 
dokument Załącznik nr 3 cz. 3
2018-05-25 12:14 3259.67 KB 
dokument Załącznik nr 3 cz. 4
2018-05-25 12:14 4156.96 KB 
dokument Załącznik nr 3 cz. 5
2018-05-25 12:14 5578.21 KB 
dokument Załącznik nr 4 cz. 1
2018-05-25 12:14 2477.59 KB 
dokument Załącznik nr 4 cz. 2
2018-05-25 12:14 95.13 KB 
dokument Załącznik nr 4 cz. 3
2018-05-25 12:14 134.18 KB 
dokument Załącznik nr 5
2018-05-25 12:14 917.43 KB 
dokument Formularz oferty cz.1
2018-05-25 12:14 93.5 KB 
dokument Formularz oferty cz.2
2018-05-25 12:14 93.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej cz.1
2018-05-25 12:14 44 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej cz.2
2018-05-25 12:14 45 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu cz.1
2018-05-25 12:14 57 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu cz.2
2018-05-25 12:14 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu cz.1
2018-05-25 12:14 88.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu cz.2
2018-05-25 12:14 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu cz.1
2018-05-25 12:14 58 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu cz.2
2018-05-25 12:14 58 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-05-25 12:14 41.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane cz.1
2018-05-25 12:14 39 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane cz.2
2018-05-25 12:14 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz.1
2018-05-25 12:14 46.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz.2
2018-05-25 12:14 46.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-05-25 12:14 463.14 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-06-05 11:31 53.5 KB 
dokument Formularz oferty cz. 1 - aktualny, zastępujący formularz z dn. 25.05.2018r.
2018-06-05 11:31 93.5 KB 
dokument Formularz oferty cz. 2 - aktualny, zastępujący formularz z dn. 25.05.2018r.
2018-06-05 11:31 93.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-06-19 11:54 228.52 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2018-06-11 14:17 663.15 KB 
Uwagi:Zamieszczono Klauzulę informacyjną RODO oraz zaktualizowane formularze oferty
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.