Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część I: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza”
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-05-29 2018-06-13 12:45 2018-06-13 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-05-29 14:44 5165.63 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-05-29 14:44 953.41 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-05-29 14:44 477.94 KB 
dokument Załącznik 1 do OPZ
2018-05-29 14:44 6524.49 KB 
dokument Załącznik 2 do OPZ
2018-05-29 14:44 14113.59 KB 
dokument Załącznik 3 do OPZ
2018-05-29 14:44 3400.92 KB 
dokument Załącznik 4 do OPZ
2018-05-29 14:44 4217.89 KB 
dokument Załącznik 5 do OPZ
2018-05-29 14:44 907.92 KB 
dokument Załącznik 6 do OPZ
2018-05-29 14:44 907.58 KB 
dokument Załącznik 7 do OPZ
2018-05-29 14:44 1829.83 KB 
dokument Formularz Oferty Część 1
2018-05-29 14:44 95 KB 
dokument Formularz Oferty Część 2
2018-05-29 14:44 94.5 KB 
dokument Formularz Oferty Część 3
2018-05-29 14:44 94.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-05-29 14:44 171.5 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-05-29 14:44 54.5 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej dla Części 1
2018-05-29 14:44 44 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej dla Części 2
2018-05-29 14:44 45 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej dla Części 3
2018-05-29 14:44 94.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu dla Części 1
2018-05-29 14:44 58 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu dla Części 2
2018-05-29 14:44 58 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu dla Części 3
2018-05-29 14:44 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu dla Części 1
2018-05-29 14:44 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu dla Części 2
2018-05-29 14:44 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu dla Części 3
2018-05-29 14:44 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu dla Części 1
2018-05-29 14:44 88.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu dla Części 2
2018-05-29 14:44 88.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu dla Części 3
2018-05-29 14:44 88.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego cz 1_cz 2_cz 3
2018-05-29 14:44 41.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy Część 1
2018-05-29 14:44 57 KB 
dokument potencjał wykonawczy Część 2
2018-05-29 14:44 57 KB 
dokument potencjał wykonawczy Część 3
2018-05-29 14:44 57 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane Część 1
2018-05-29 14:44 39 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane Część 2
2018-05-29 14:44 39 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane Część 3
2018-05-29 14:44 39 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -usługi Część 1
2018-05-29 14:44 42 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -usługi Część 2
2018-05-29 14:44 41.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -usługi Część 3
2018-05-29 14:44 41.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania dot cz 1, cz 2 oraz cz 3
2018-06-19 14:30 73.71 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.