Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-04 2018-06-19 12:45 2018-06-19 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-06-04 12:07 2305.43 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-06-04 12:07 937.81 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-06-04 12:07 643.85 KB 
dokument Załącznik 1 do OPZ -Program Funkcjonalno -Użytkowy
2018-06-04 12:07 205.41 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-06-04 12:07 92 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-06-04 12:07 54 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-06-04 12:07 44 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-06-04 12:07 57 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2018-06-04 12:07 88.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-06-04 12:07 58 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2018-06-04 12:07 39 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-06-04 12:07 41 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-06-04 12:07 459.57 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2018-06-11 15:27 481.99 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-06-22 12:42 228.15 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-06-19 14:02 241.73 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.