Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zgierza
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-14 2018-06-22 12:45 2018-06-22 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-06-14 11:01 1921.84 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-06-14 11:01 926.62 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-06-14 11:01 574.04 KB 
dokument Załącznik do OPZ
2018-06-14 11:01 220.36 KB 
dokument Formularz oferty
2018-06-14 11:01 92 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-06-14 11:01 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-06-14 11:01 55 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-06-14 11:01 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-06-14 11:01 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-06-14 11:01 58 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - usługi
2018-06-14 11:01 40.5 KB 
dokument Potencjał techniczny
2018-06-14 11:01 46 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-06-14 11:01 41 KB 
dokument Wzór umowy
2018-06-14 11:01 2828.47 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-07-02 13:28 357.23 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2018-06-22 13:41 388.33 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.