Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej - wykonanie nawierzchni jezdni, etap II, część I.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-19 2018-07-04 12:45 2018-07-04 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-06-19 14:57 2279.46 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-06-19 14:57 926.83 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-06-19 14:57 457.89 KB 
dokument Załącznik 1a
2018-06-19 14:57 4047.66 KB 
dokument Załącznik 1b
2018-06-19 14:57 3562.29 KB 
dokument Załącznik 1d
2018-06-19 14:57 476.42 KB 
dokument Załącznik 2a
2018-06-19 14:57 7055.43 KB 
dokument Załącznik 3a
2018-06-19 14:57 194.29 KB 
dokument Formularz oferty
2018-06-19 14:57 92.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-06-19 14:57 54 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-06-19 14:57 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-06-19 14:57 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-06-19 14:57 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-06-19 14:57 58 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2018-06-19 14:57 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2018-06-19 14:57 47 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-06-19 14:57 41.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-06-19 14:57 459.71 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-07-11 10:09 223.11 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2018-07-04 14:08 229.42 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.