Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRACE BUDOWLANE NA ELEWACJI BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PARAFIALNEJ W ZGIERZU PRZY UL. DŁUGIEJ 33 – ELEWACJA FRONTOWA OD UL. DŁUGIEJ
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-21 2018-07-11 12:45 2018-07-11 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-06-21 08:59 2967.82 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-06-21 08:59 940.65 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-06-21 08:59 386.1 KB 
dokument Załącznik 1 do OPZ
2018-06-21 08:59 24272.12 KB 
dokument Załącznik 2 do OPZ
2018-06-21 08:59 262.25 KB 
dokument Załącznik 3 do OPZ
2018-06-21 08:59 378.9 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-06-21 08:59 92 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-06-21 08:59 56 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-06-21 08:59 43.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-06-21 08:59 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-06-21 08:59 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2018-06-21 08:59 88.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2018-06-21 08:59 46.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2018-06-21 08:59 38.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-06-21 08:59 171 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-06-21 08:59 41.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-09-12 08:19 52.03 KB 
Uwagi:Postępowanie jest prowadzone dla: Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Zgierzu ul. Spacerowa 2, 95-100 Zgierz
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.