Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap I: remont konserwatorski elewacji frontowej – części z wejściami do naw bocznych
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-29 2018-07-16 12:45 2018-07-16 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-06-29 10:38 2237.54 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-06-29 10:38 928.94 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-06-29 10:38 405.8 KB 
dokument Zał. 1 Pozwolenie na budowę
2018-06-29 10:38 230.43 KB 
dokument Zał. 2 Mapa1
2018-06-29 10:38 447.67 KB 
dokument Zał. 2 Mapa2
2018-06-29 10:38 422.03 KB 
dokument Zał. 2 Projekt budowlany
2018-06-29 10:38 2528.03 KB 
dokument Zał. 2 rys.2
2018-06-29 10:38 4395.01 KB 
dokument Zał. 2 rys.3
2018-06-29 10:38 3863.95 KB 
dokument Zał. 2 rys.4
2018-06-29 10:38 3770.64 KB 
dokument Zdjęcie 1+2
2018-06-29 10:38 199.37 KB 
dokument Zał. 3 Przedmiar robót
2018-06-29 10:38 338.57 KB 
dokument Zał. 4 STWiORB
2018-06-29 10:38 98.06 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-06-29 10:38 43.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-06-29 10:38 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-06-29 10:38 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-06-29 10:38 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-06-29 10:38 58 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2018-06-29 10:38 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2018-06-29 10:38 46 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-06-29 10:38 40.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-06-29 10:38 459.25 KB 
dokument Formularz oferty
2018-07-13 08:05 93 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-08-03 10:07 372.37 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-07-16 14:19 397.68 KB 
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Katarzyny w Zgierzu
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.