Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-06 2018-07-23 12:45 2018-07-23 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-07-06 09:21 2284.45 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-07-06 09:21 925.28 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-07-06 09:21 632.46 KB 
dokument Załącznik 1 do OPZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy
2018-07-06 09:21 39.81 KB 
dokument Formularz oferty
2018-07-06 09:21 92.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-07-06 09:21 54 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-07-06 09:21 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-07-06 09:21 57 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-07-06 09:21 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-07-06 09:21 58 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2018-07-06 09:21 39 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-07-06 09:21 41 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-07-06 09:21 459.58 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2018-07-19 14:04 674.55 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-08-01 09:32 230.76 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-07-23 14:01 366.9 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.