Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2018/2019.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-11 2018-07-19 12:45 2018-07-19 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-07-11 13:10 2595.4 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-07-11 13:10 957.56 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-07-11 13:10 556.54 KB 
dokument Formularz oferty cz.1
2018-07-11 13:10 85.5 KB 
dokument Formularz oferty cz.2
2018-07-11 13:10 86 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-07-11 13:10 54 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-07-11 13:10 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-07-11 13:10 57 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-07-11 13:10 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-07-11 13:10 58.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - usługi cz.1
2018-07-11 13:10 41 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - usługi cz.2
2018-07-11 13:10 41.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz.1
2018-07-11 13:10 46.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz.2
2018-07-11 13:10 54.5 KB 
dokument Potencjał techniczny cz.1
2018-07-11 13:10 37 KB 
dokument Potencjał techniczny cz.2
2018-07-11 13:10 37 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-07-11 13:10 41.5 KB 
dokument Wzór umowy
2018-07-11 13:10 1490.12 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty część I
2018-08-02 13:42 250.42 KB 
dokument Informacja o wyborze oferty część II
2018-08-02 13:42 361.34 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-07-19 13:58 661.08 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.