Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – część III
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-16 2018-07-31 12:45 2018-07-31 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-16 10:42 3203.11 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-07-16 10:42 937.36 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-07-16 10:42 441.43 KB 
dokument Załącznik 1a do OPZ
2018-07-16 10:42 2648.38 KB 
dokument Załącznik 1b do OPZ
2018-07-16 10:42 111.68 KB 
dokument Załącznik 2 do OPZ
2018-07-16 10:42 4028.22 KB 
dokument Załącznik 3 do OPZ
2018-07-16 10:42 234.97 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-07-16 10:42 92 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-07-16 10:42 54 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-07-16 10:42 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-07-16 10:42 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-07-16 10:42 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2018-07-16 10:42 88.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-07-16 10:42 41.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2018-07-16 10:42 46 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2018-07-16 10:42 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-07-16 10:42 172 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-08-31 11:52 371.9 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-07-31 13:50 374.24 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.