Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-17 2018-08-01 12:45 2018-08-01 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-07-17 10:41 3200.12 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-07-17 10:41 936.72 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-07-17 10:41 496.01 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2018-07-17 10:41 25849.8 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2018-07-17 10:41 103.39 KB 
dokument Załącznik nr 3a i 3b do OPZ
2018-07-17 10:41 358.46 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2018-07-17 10:41 2217.22 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-07-17 10:41 91.5 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-07-17 10:41 54 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-07-17 10:41 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-07-17 10:41 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-07-17 10:41 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2018-07-17 10:41 88.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-07-17 10:41 41 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2018-07-17 10:41 46 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2018-07-17 10:41 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-07-17 10:41 172 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-08-08 08:44 220.94 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-08-01 13:34 205.13 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.