Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-03 2018-08-20 12:45 2018-08-20 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-08-03 14:52 2757.45 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacjia istotnych warunków zamówienia
2018-08-03 14:52 937.32 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-08-03 14:52 634.79 KB 
dokument Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - PFU
2018-08-03 14:52 2300.43 KB 
dokument Formularz oferty
2018-08-03 14:52 92.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-08-03 14:52 54 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-08-03 14:52 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-08-03 14:52 88.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2018-08-03 14:52 57 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2018-08-03 14:52 58 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2018-08-03 14:52 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-08-03 14:52 171.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-08-03 14:52 41 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2018-08-13 15:20 1072.11 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-09-03 14:26 386.9 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-08-20 13:55 361.51 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.