Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: ”Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz”, w ramach podziałania VII.1.2 technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-07 2018-08-30 12:45 2018-08-30 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-08-07 14:00 1876.75 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-08-07 14:00 946.09 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia dla Części I i Części II
2018-08-07 14:00 4058.02 KB 
dokument Formularz Oferty Część I
2018-08-07 14:00 593 KB 
dokument Formularz Oferty Część II
2018-08-07 14:00 233 KB 
dokument umowa_część I
2018-08-13 08:13 132.44 KB 
dokument Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do części I
2018-08-13 08:13 108.57 KB 
dokument umowa_część II
2018-08-13 08:13 126.99 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu dla Części I
2018-08-07 14:00 58 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-08-07 14:00 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-08-07 14:00 59 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-08-13 08:13 54.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2018-08-07 14:00 88.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy Część I
2018-08-07 14:00 46.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe - dostawy_Część I
2018-08-07 14:00 42 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-08-07 14:00 42.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania - dot. części 1
2018-09-17 14:25 255.13 KB 
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania - dot. części 2
2018-09-17 14:25 219.54 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2018-08-30 14:54 416.75 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.