Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-14 2018-08-31 12:45 2018-08-31 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-08-14 13:19 2344.75 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-08-14 13:19 924.36 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-08-14 13:19 644.51 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2018-08-14 13:19 25849.8 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2018-08-14 13:19 103.39 KB 
dokument Załącznik nr 3a i 3b do OPZ
2018-08-14 13:19 358.46 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2018-08-14 13:19 2217.22 KB 
dokument Formularz oferty
2018-08-14 13:19 92 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-08-14 13:19 54 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-08-14 13:19 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-08-14 13:19 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-08-14 13:19 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-08-14 13:19 58.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-08-14 13:19 41 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2018-08-14 13:19 46 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2018-08-14 13:19 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-08-14 13:19 459.8 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2018-08-28 15:44 414.08 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-09-12 09:23 233.34 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2018-08-31 14:24 386.16 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.