Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej – wykonanie nawierzchni jezdni, etap II, część I.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-21 2018-09-05 12:45 2018-09-05 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-08-21 17:00 2196.84 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-08-21 17:00 927.05 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-08-21 17:00 490.5 KB 
dokument Załącznik 1a
2018-08-21 17:00 4047.66 KB 
dokument Załącznik 1b
2018-08-21 17:00 3562.29 KB 
dokument Załącznik 1d
2018-08-21 17:00 476.42 KB 
dokument Załącznik 2a
2018-08-21 17:00 7055.43 KB 
dokument Załącznik 3a
2018-08-21 17:00 194.29 KB 
dokument Formularz oferty
2018-08-21 17:00 92.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-08-21 17:00 54 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-08-21 17:00 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-08-21 17:00 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-08-21 17:00 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-08-21 17:00 58.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2018-08-21 17:00 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2018-08-21 17:00 47 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-08-21 17:00 41.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-08-21 17:00 459.73 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-10-05 10:29 277.98 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-09-05 14:44 342.15 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.