Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości w Zgierzu
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-06 2018-09-21 12:45 2018-09-21 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-09-06 12:30 3011.62 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-09-06 12:30 939.08 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-09-06 12:30 279.52 KB 
dokument Załącznik nr 1a do OPZ
2018-09-06 12:30 4577.86 KB 
dokument Załącznik nr 1b do OPZ
2018-09-06 12:30 84.67 KB 
dokument Załącznik nr 1c do OPZ
2018-09-06 12:30 107.29 KB 
dokument Załącznik nr 1d do OPZ
2018-09-06 12:30 243.63 KB 
dokument Załącznik nr 1e do OPZ
2018-09-06 12:30 103.08 KB 
dokument Załącznik nr 1f do OPZ
2018-09-06 12:30 110.63 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2018-09-06 12:30 51.53 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2018-09-06 12:30 238.83 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-09-06 12:30 171 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-09-06 12:30 93 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-09-06 12:30 54 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-09-06 12:30 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-09-06 12:30 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-09-06 12:30 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2018-09-06 12:30 89 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-09-25 10:01 375.49 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-09-21 13:53 392.42 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.