Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni w zakresie zadania pn. „Przebudowa ul. Czereśniowej w Zgierzu” – etap II i III.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-12 2018-09-27 12:45 2018-09-27 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-09-12 13:06 2375.52 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-09-12 13:06 925.56 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-09-12 13:06 585.24 KB 
dokument Załącznik nr 1
2018-09-12 13:06 9483.66 KB 
dokument Załącznik nr 2
2018-09-12 13:06 6973.41 KB 
dokument Załącznik nr 3
2018-09-12 13:06 2848.76 KB 
dokument Załącznik nr 4
2018-09-12 13:06 406.63 KB 
dokument Formularz oferty
2018-09-12 13:06 93 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-09-24 15:04 13.34 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-09-12 13:06 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-09-12 13:06 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-09-12 13:06 89 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2018-09-12 13:06 58.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-09-12 13:06 54 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2018-09-12 13:06 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2018-09-12 13:06 47.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-09-12 13:06 41.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-09-12 13:06 460.1 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2018-10-08 12:55 237.66 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-09-27 14:00 401.9 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.