Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno – komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz” w ramach poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-18 2018-09-26 12:45 2018-09-26 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-09-18 11:43 2891.5 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-09-18 11:43 945.35 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia dla Części I i Części II
2018-09-18 11:43 4107.94 KB 
dokument Formularz Oferty Część I
2018-09-18 11:43 598.5 KB 
dokument Formularz Oferty Część II
2018-09-18 11:43 233 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-09-18 11:43 54.5 KB 
dokument oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
2018-09-18 11:43 44 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2018-09-18 11:43 89 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu dla Części I
2018-09-18 11:43 58 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-09-18 11:43 59 KB 
dokument potencjał wykonawczy Część I
2018-09-18 11:43 46.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe - dostawy_Część I
2018-09-18 11:43 42 KB 
dokument umowa_wzór_część I
2018-09-18 11:43 547.94 KB 
dokument Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do części I
2018-09-18 11:43 225.71 KB 
dokument umowa_wzór_część II
2018-09-18 11:43 385.07 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-09-18 11:43 42.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty część 1
2018-10-09 15:07 394.67 KB 
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania część 2
2018-10-09 15:07 255.03 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach - dot. części 1
2018-09-26 13:52 409.25 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.