Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-19 2018-10-04 12:45 2018-10-04 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-09-19 13:09 3209.62 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-09-19 13:09 937.23 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-09-19 13:09 581.51 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2018-09-19 13:09 25849.8 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2018-09-19 13:09 103.39 KB 
dokument Załącznik nr 3a i 3b do OPZ
2018-09-19 13:09 358.46 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2018-09-19 13:09 2217.22 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-09-19 13:09 92 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-09-19 13:09 54 KB 
dokument oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
2018-09-19 13:09 44 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
2018-09-19 13:09 88.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-09-19 13:09 57.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-09-19 13:09 58 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2018-09-19 13:09 46 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2018-09-19 13:09 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-09-19 13:09 172 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-09-19 13:09 41 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-10-16 10:30 365.04 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-10-04 13:40 391.74 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.