Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZIMY - „AKCJA ZIMA” Zimowe utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placów , alejek w parkach oraz ścieżek rowerowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie zimowym 2018/2019.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-02 2018-10-10 12:45 2018-10-10 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-02 12:57 3250.6 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-10-02 12:57 928.58 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-10-02 12:57 521.08 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2018-10-02 12:57 23.43 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2018-10-02 12:57 28.29 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2018-10-02 12:57 11.03 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2018-10-02 12:57 19.77 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2018-10-02 12:57 3487.38 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ
2018-10-02 12:57 18.85 KB 
dokument Załącznik nr 7 do OPZ
2018-10-02 12:57 19.67 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-10-02 12:57 94 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-10-02 12:57 66.5 KB 
dokument Projekt Umowy
2018-10-02 12:57 418.99 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-10-02 12:57 54.5 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-10-02 12:57 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-10-02 12:57 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-10-02 12:57 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2018-10-02 12:57 89 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-10-02 12:57 42 KB 
dokument potencjał techniczny
2018-10-02 12:57 37.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -usługi
2018-10-02 12:57 41 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-10-24 10:24 72.06 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2018-10-10 14:23 274.64 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.