Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: "Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników -rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną" -etap II oraz termomodernizacja hali łuczniczej i zapaśniczej.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-04 2018-10-19 12:45 2018-10-19 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-10-04 12:11 3127.49 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-10-04 12:11 937.62 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-10-04 12:11 252.53 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz 1 do OPZ
2018-10-04 12:11 194.61 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz 2 do OPZ
2018-10-04 12:11 6972.7 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz 3 do OPZ
2018-10-04 12:11 3051.7 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz 4 do OPZ
2018-10-04 12:11 9006.56 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz 5 do OPZ
2018-10-04 12:11 1117.49 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz 6 do OPZ
2018-10-04 12:11 230.75 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz 7 do OPZ
2018-10-04 12:11 1339.5 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz 8 do OPZ
2018-10-04 12:11 9296.8 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz 9 do OPZ
2018-10-04 12:11 7919.02 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz 10 do OPZ
2018-10-04 12:11 241.64 KB 
dokument Załącznik nr 2 cz 1 do OPZ
2018-10-04 12:11 11145.18 KB 
dokument Załącznik nr 2 cz 2 do OPZ
2018-10-04 12:11 851.77 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2018-10-04 12:11 1461.44 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2018-10-04 12:11 18562.92 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-10-04 12:11 93 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-10-04 12:11 172 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-10-04 12:11 54.5 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-10-04 12:11 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-10-04 12:11 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-10-04 12:11 57 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2018-10-04 12:11 88.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2018-10-04 12:11 47 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2018-10-04 12:11 39 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-10-04 12:11 41.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-11-05 12:42 364.27 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-10-19 13:58 390.62 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.