Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Czereśniowej z wyłączeniem chodników dla zadania pn. „Przebudowa ul. Czereśniowej w Zgierzu” – etap II i III
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-08 2018-10-24 12:45 2018-10-24 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2018-10-08 12:18 3303.85 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-10-08 12:18 939.21 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-10-08 12:18 565.07 KB 
dokument Załącznik nr 1
2018-10-08 12:18 9392.52 KB 
dokument Załącznik nr 2
2018-10-08 12:18 6973.41 KB 
dokument Załącznik nr 3
2018-10-08 12:18 2848.76 KB 
dokument Załącznik nr 4
2018-10-08 12:18 380.08 KB 
dokument Formularz oferty
2018-10-08 12:18 93 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-10-08 12:18 13.4 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2018-10-08 12:18 88.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2018-10-08 12:18 58 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2018-10-08 12:18 58.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2018-10-08 12:18 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2018-10-08 12:18 47.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2018-10-08 12:18 172.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2018-10-08 12:18 54 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-10-08 12:18 44 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2018-10-08 12:18 41.5 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2018-10-19 11:45 225.41 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty_po Korekcie
2018-10-31 11:55 277.29 KB 
dokument Informacja o wyborze oferty
2018-10-30 14:11 244.38 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2018-10-24 14:25 738.33 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.