Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2019
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-12-18 2019-01-07 12:45 2019-01-07 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2018-12-18 11:24 1586.57 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2018-12-18 11:24 936.9 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2018-12-18 11:24 280.4 KB 
dokument Formularz Oferty
2018-12-18 11:24 93 KB 
dokument Formularz cenowy
2018-12-18 11:24 41 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2018-12-18 11:24 55 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2018-12-18 11:24 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2018-12-18 11:24 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2018-12-18 11:24 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2018-12-18 11:24 89 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2018-12-18 11:24 41 KB 
dokument doświadczenie zawodowe - dostawy
2018-12-18 11:24 41.5 KB 
dokument Umowa dostawy
2018-12-18 11:24 85.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-01-02 13:58 242.46 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.