Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa wodnego placu zabaw, pryszniców i footwasherów wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-01-04 2019-01-22 12:45 2019-01-22 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-01-04 13:39 2831.74 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-01-04 13:39 928.84 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-01-04 13:39 1191.26 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-01-04 13:39 2610.9 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-01-04 13:39 11408.46 KB 
dokument Formularz oferty
2019-01-04 13:39 94 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-01-04 13:39 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-01-04 13:39 55 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-01-04 13:39 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-01-04 13:39 89 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-01-04 13:39 58.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-01-04 13:39 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-01-04 13:39 47 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-01-04 13:39 42.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-01-04 13:39 460.61 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-02-25 15:21 244.64 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-01-22 13:35 386.51 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.