Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2019
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-01-14 2019-01-24 12:45 2019-01-24 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-01-14 13:18 1783.57 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-01-14 13:18 924.71 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-01-14 13:18 412.65 KB 
dokument Formularz oferty
2019-01-14 13:18 93 KB 
dokument Formularz cenowy
2019-01-14 13:18 41 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-01-14 13:18 55 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-01-14 13:18 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-01-14 13:18 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-01-14 13:18 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-01-14 13:18 58.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-01-14 13:18 41 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - dostawy
2019-01-14 13:18 41.5 KB 
dokument Wzór umowy
2019-01-14 13:18 825.85 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-02-13 14:12 391.68 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-01-24 14:45 521.16 KB 
Uwagi:Z uwagi na nadzwyczajną sytuację, spowodowaną przez wczorajszy alarm bombowy w Urzędzie Miasta Zgierza i zarządzoną przez Prezydenta Miasta Zgierza ewakuację budynku http://www.umz.zgierz.pl/infoserwis/popup.php?artid=36188, termin składania ofert został przedłużony do dnia 2019 - 01-24 godz. 12:45, otwarcie ofert nastąpi 2019 -01-24, o godz. 13:00.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.