Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2019 roku
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-01-23 2019-02-07 12:45 2019-02-07 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-01-23 10:24 2428.41 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-01-23 10:24 938.08 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-01-23 10:24 275.55 KB 
dokument Załącznik do OPZ_ STWiORB
2019-01-23 10:24 258.79 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-01-23 10:24 93.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2019-01-23 10:24 41.5 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-01-23 10:24 54.5 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-01-23 10:24 43.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-01-23 10:24 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-01-23 10:24 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2019-01-23 10:24 88.5 KB 
dokument potencjał techniczny
2019-01-23 10:24 45.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2019-01-23 10:24 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-01-23 10:24 172 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2019-01-23 10:24 40.5 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2019-02-01 13:24 206.26 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-02-20 13:43 221.91 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-02-07 13:48 361.21 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.