Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: PIELĘGNACJA, WYCINKA I DOSTAWA WRAZ Z SADZENIEM DRZEW NA TERENACH GMINY MIASTO ZGIERZ
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-01-30 2019-02-07 13:45 2019-02-07 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-01-30 12:26 3707.42 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-01-30 12:26 932.07 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-01-30 12:26 1787.17 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-01-30 12:26 92.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2019-01-30 12:26 86 KB 
dokument Projekt Umowy
2019-01-30 12:26 78.5 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-01-30 12:26 54 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-01-30 12:26 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-01-30 12:26 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-01-30 12:26 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2019-01-30 12:26 88.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2019-01-30 12:26 44 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2019-01-30 12:26 41 KB 
dokument potencjał techniczny
2019-01-30 12:26 49 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -usługi
2019-01-30 12:26 41.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-02-25 11:04 257.38 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-02-07 14:45 218.06 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.