Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa ścieżki zdrowia przy terenach zielonych (siłownia zewnętrzna), zielonej ścieżki zdrowia dla dzieci, skate parku oraz terenów piknikowych ze stolikami zewnętrznymi do gier i małą architekturą w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-02-07 2019-02-25 12:45 2019-02-25 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-02-07 12:16 2809.9 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-02-19 13:38 275.2 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-02-07 12:16 926.15 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-02-07 12:16 1263.48 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-02-07 12:16 2610.9 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-02-07 12:16 6576.76 KB 
dokument Formularz oferty
2019-02-07 12:16 93.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-02-07 12:16 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-02-07 12:16 43.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-02-07 12:16 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-02-07 12:16 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-02-07 12:16 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-02-07 12:16 46.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-02-07 12:16 39 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-02-07 12:16 42 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-02-07 12:16 460.78 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2019-02-19 13:38 285.11 KB 
dokument Pytania i odpowiedzi
2019-02-19 13:38 593.94 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-03-11 13:57 406.82 KB 
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-03-27 15:22 277.9 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-02-25 14:05 394.38 KB 
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.