Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski w ramach projektu pn: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-02-11 2019-02-21 12:45 2019-02-21 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-02-11 14:30 3146.29 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-02-18 15:17 359.3 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-02-11 14:30 943.21 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-02-11 14:30 248.15 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ_PFU
2019-02-11 14:30 2617.57 KB 
dokument Załącznik nr 1 do PFU
2019-02-11 14:30 7769.02 KB 
dokument Załącznik nr 2 do PFU
2019-02-11 14:30 2711.66 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-02-11 14:30 8524.79 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-02-11 14:30 217.78 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-02-11 14:30 91.5 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-02-11 14:30 55 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-02-11 14:30 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-02-11 14:30 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-02-11 14:30 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2019-02-11 14:30 88.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy
2019-02-11 14:30 74.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -usługi
2019-02-11 14:30 42.5 KB 
dokument Wzór umowy
2019-02-11 14:30 247.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2019-02-11 15:43 41 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2019-02-18 15:17 1501.13 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-03-27 08:55 402.72 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-02-21 13:51 579.82 KB 
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.