Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Oczyszczanie pozimowe dróg gminnych, chodników, parkingów, placów oraz ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta Zgierza
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-02-18 2019-02-26 12:45 2019-02-26 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-02-18 11:35 2081.99 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-02-18 11:35 884.08 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-02-18 11:35 742.42 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-02-18 11:35 14.47 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-02-18 11:35 24.04 KB 
dokument Formularz oferty
2019-02-18 11:35 93 KB 
dokument Formularz cenowy
2019-02-18 11:35 41 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-02-18 11:35 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-02-18 11:35 55 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-02-18 11:35 41.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-02-18 11:35 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-02-18 11:35 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-02-18 11:35 58.5 KB 
dokument Potencjał techniczny
2019-02-18 11:35 45.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2019-02-18 11:35 41.5 KB 
dokument Wzór umowy
2019-02-18 11:35 452.47 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-03-12 13:33 382.02 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-02-26 14:15 393.72 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.