Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych,skwerach, zieleńcach, działkach miejskich, placach zabaw i rowach na terenie Gminy Miasto Zgierz.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-02-19 2019-02-27 12:45 2019-02-27 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-02-19 11:23 2044.35 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-02-19 11:23 883.94 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-02-19 11:23 731.86 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-02-19 11:23 24.81 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-02-19 11:23 12.23 KB 
dokument Formularz oferty
2019-02-19 11:23 92 KB 
dokument Formularz cenowy
2019-02-19 11:23 45.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-02-19 11:23 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-02-19 11:23 54.5 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-02-19 11:23 41 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-02-19 11:23 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-02-19 11:23 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-02-19 11:23 58.5 KB 
dokument Potencjał techniczny
2019-02-19 11:23 45.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2019-02-19 11:23 42 KB 
dokument Wzór umowy
2019-02-19 11:23 875.37 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-03-13 14:37 382.98 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-02-27 14:20 382.22 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.