Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRACE BUDOWLANE NA ELEWACJI BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PARAFIALNEJ W ZGIERZU PRZY UL. DŁUGIEJ 33 – ELEWACJA SZCZYTOWA OD UL. NARUTOWICZA
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-06-24 2019-07-15 12:45 2019-07-15 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-06-24 15:01 15525.17 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-06-24 15:01 935.94 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-06-24 15:01 2020.79 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-06-24 15:01 24272.12 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-06-24 15:01 3700.08 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-06-24 15:01 1364.27 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-06-24 15:01 174 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-06-24 15:01 92 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-06-24 15:01 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-06-24 15:01 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-06-24 15:01 57.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2019-06-24 15:01 88.5 KB 
dokument odpowiedź na wezwanie zamawiającego
2019-06-24 15:01 41.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy_roboty budowlane
2019-06-24 15:01 47 KB 
dokument doświadczenie zawodowe -roboty budowlane
2019-06-24 15:01 39.5 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-06-24 15:01 56 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-08-02 14:29 251.14 KB 
Uwagi:1. Postępowanie jest prowadzone dla: Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Zgierzu ul. Spacerowa 2, 95-100 Zgierz 2.KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 67.000,00 zł z VAT
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.