Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przywrócenie funkcji (odbudowa) budynku mieszkalnego, po wybuchu gazu, zlokalizowanego na terenie „Miasta Tkaczy”, w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-07-03 2019-07-22 12:45 2019-07-22 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-07-03 13:17 3455.64 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-07-03 13:17 972.3 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-07-03 13:17 744.67 KB 
dokument Załącznik nr 1
2019-07-03 13:17 2610.9 KB 
dokument Załącznik nr 2
2019-07-03 13:17 109.56 KB 
dokument Załącznik nr 3
2019-07-03 13:17 953.97 KB 
dokument Formularz oferty
2019-07-03 13:17 93 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-07-03 13:17 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-07-03 13:17 44 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-07-03 13:17 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2019-07-03 13:17 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2019-07-03 13:17 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-07-03 13:17 55 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2019-07-03 13:17 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-07-03 13:17 179 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-07-29 10:31 291.46 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.