Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Badanie i ocena ofert Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Zabezpieczenie i wymiana części substancji zabytkowego muru ceglanego wokół kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – prace ratownicze – etap I
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-07-12 2019-07-29 12:45 2019-07-29 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-07-12 12:32 3492.51 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-07-12 12:32 972.57 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-07-12 12:32 648 KB 
dokument Załącznik nr 1
2019-07-12 12:32 253.94 KB 
dokument Załącznik nr 2
2019-07-12 12:32 1031.71 KB 
dokument Załącznik nr 3 cz. 1
2019-07-12 12:32 1513.67 KB 
dokument Załącznik nr 3 cz. 2
2019-07-12 12:32 1100.29 KB 
dokument Załącznik nr 3 cz. 3
2019-07-12 12:32 509.03 KB 
dokument Załącznik nr 4
2019-07-12 12:32 70.01 KB 
dokument Załącznik nr 5
2019-07-12 12:32 558.57 KB 
dokument Formularz oferty
2019-07-12 12:32 93 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-07-12 12:32 56 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-07-12 12:32 43.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-07-12 12:32 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2019-07-12 12:32 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2019-07-12 12:32 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-07-12 12:32 49 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2019-07-12 12:32 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-07-12 12:32 180 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-07-29 13:23 279.35 KB 
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 482.000,00 zł (z VAT)
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.