Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2019/2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-07-16 2019-07-26 12:45 2019-07-26 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-07-16 16:19 56738.85 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-07-16 16:19 971.61 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-07-16 16:19 591.41 KB 
dokument Formularz oferty cz. 1
2019-07-16 16:19 91.5 KB 
dokument Formularz oferty cz. 2
2019-07-16 16:19 92 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-07-16 16:19 54.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-07-16 16:19 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-07-16 16:19 88.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-07-16 16:19 58 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-07-16 16:19 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz. 1
2019-07-16 16:19 47 KB 
dokument Potencjał wykonawczy cz. 2
2019-07-16 16:19 54.5 KB 
dokument Potencjał techniczny cz. 1
2019-07-16 16:19 37 KB 
dokument Potencjał techniczny cz. 2
2019-07-16 16:19 38 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe cz. 1
2019-07-16 16:19 40.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe cz. 2
2019-07-16 16:19 40.5 KB 
dokument Wzór umowy
2019-07-16 16:19 1625.18 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty cz. 1
2019-08-09 14:28 288.16 KB 
dokument Informacja o wyborze oferty cz. 2
2019-08-09 14:28 290.47 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach cz. I
2019-07-26 13:45 266.25 KB 
dokument Informacja o złożonych ofertach cz. II
2019-07-26 13:45 408.87 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.