Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu” w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-07-24 2019-08-12 12:45 2019-08-12 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-07-24 10:21 2579.88 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-08-05 13:55 257.82 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-07-24 10:21 968.48 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-07-24 10:21 916.21 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-07-24 10:21 3656.35 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-07-24 10:21 6886.74 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-07-24 10:21 259.19 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-07-24 10:21 2770.9 KB 
dokument Formularz oferty
2019-07-24 10:21 92 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-07-24 10:21 54.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-07-24 10:21 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-07-24 10:21 58.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-07-24 10:21 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-07-24 10:21 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-07-24 10:21 47 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-07-24 10:21 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-07-24 10:21 467.06 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2019-08-06 14:54 293.05 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2019-08-05 13:55 316.07 KB 
dokument Pytania i odpowiedzi
2019-08-05 13:55 312.54 KB 
dokument Pytania i odpowiedzi cd
2019-08-06 13:56 4399.46 KB 
dokument STWIORB
2019-08-05 13:55 155.05 KB 
dokument Decyzja na wycinkę
2019-08-05 13:55 5159.96 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-08-23 12:45 508.66 KB 
Pozostałe dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-08-12 14:02 7531.18 KB 
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.