Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: „Modernizacja drogi ul. Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych” w ramach przyznanych środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-07-31 2019-08-19 12:45 2019-08-19 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-07-31 14:07 3383.31 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-07-31 14:07 969.25 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-07-31 14:07 604.91 KB 
dokument Załącznik nr 1
2019-07-31 14:07 1651.1 KB 
dokument Załącznik nr 2
2019-07-31 14:07 6901.51 KB 
dokument Załącznik nr 3
2019-07-31 14:07 223.63 KB 
dokument Załącznik nr 4
2019-07-31 14:07 1421.03 KB 
dokument Formularz oferty
2019-07-31 14:07 92.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-07-31 14:07 55 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-07-31 14:07 44 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-07-31 14:07 89 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2019-07-31 14:07 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2019-07-31 14:07 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-07-31 14:07 47 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2019-07-31 14:07 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-07-31 14:07 467.36 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-09-03 10:31 408.54 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-08-19 15:24 461.29 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.