Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Rewitalizacja obiektów na terenie Miasta Tkaczy i w jego otoczeniu wraz z uzupełnieniem sieci powiązań zielonych w przestrzeni miejskiej – budynki: ul. Narutowicza 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 25, 27, 28, 35 w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” w Zgierzu.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-08-07 2019-08-22 12:45 2019-08-22 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-08-07 13:24 5274.78 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-08-07 13:24 939.13 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-08-07 13:24 1175.7 KB 
dokument Załącznik nr 1
2019-08-07 13:24 5063.93 KB 
dokument Załącznik nr 2
2019-08-07 13:24 5063.93 KB 
dokument Załącznik nr 3
2019-08-07 13:24 10200.8 KB 
dokument Formularz oferty - część 1
2019-08-07 13:24 94 KB 
dokument Formularz oferty - część 2
2019-08-07 13:24 94 KB 
dokument Formularz oferty - część 3
2019-08-07 13:24 94.5 KB 
dokument Formularz oferty - część 4
2019-08-07 13:24 94.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-08-07 13:24 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-08-07 13:24 44 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-08-07 13:24 89.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2019-08-07 13:24 59 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - część 1
2019-08-07 13:24 55 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - część 2
2019-08-07 13:24 55 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - część 3
2019-08-07 13:24 55 KB 
dokument Potencjał wykonawczy - część 4
2019-08-07 13:24 55 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - część 1
2019-08-07 13:24 39.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - część 2
2019-08-07 13:24 39.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - część 3
2019-08-07 13:24 39.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - część 4
2019-08-07 13:24 39.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-08-07 13:24 180 KB 
dokument Odpowiedź na wezwanie Zamawiającego
2019-08-07 13:24 42.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2019-08-07 13:24 59 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-09-03 10:29 289.6 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.