Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Badanie i ocena ofert Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli tramwajowej „Helenówek”) do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulicy Łódzkiej i 1 – go Maja) w ramach zadania: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-08-21 2019-09-26 12:45 2019-09-26 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-08-21 12:12 3222.8 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-08-21 15:57 1445.86 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
2019-09-03 11:42 284.84 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
2019-09-16 15:46 13099.76 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-08-21 12:12 977.33 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-08-21 12:12 993.06 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-08-21 12:12 16299.59 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-08-21 12:12 1210.97 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-08-21 12:12 1370.07 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-08-21 12:12 235.41 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2019-08-21 12:12 276.07 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ
2019-08-21 12:12 399.91 KB 
dokument Załącznik nr 7 do OPZ
2019-08-21 12:12 1465.14 KB 
dokument Formularz oferty
2019-08-21 12:12 93.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-08-21 12:12 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-08-21 12:12 56 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-08-21 12:12 59.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-08-21 12:12 89 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-08-21 12:12 58.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-08-21 12:12 39 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - usługi
2019-08-21 12:12 41.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-08-21 12:12 69.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-08-21 12:12 467.97 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach
2019-08-21 15:57 947.98 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia II zmiana
2019-09-16 15:46 959.31 KB 
dokument Załacznik nr 8 do OPZ
2019-09-16 15:46 4366.08 KB 
dokument Załącznik nr 9 do OPZ cz I
2019-09-16 15:46 22928.7 KB 
dokument Załącznik nr 9 do OPZ cz II
2019-09-16 15:46 22411.37 KB 
dokument Załącznik nr 10 do OPZ
2019-09-19 09:04 3330.96 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Pytania i odpowiedzi
2019-09-16 15:46 4380.13 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2019-09-03 11:42 342.64 KB 
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ_2
2019-09-16 15:46 359.63 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-09-26 14:30 478.26 KB 
Uwagi:Zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamieszczono Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach wraz z nowymi załącznikami do OPZ.Zamieszczono pytania i odpowiedzi. Dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.