Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywie-Chełmy – Budżet Obywatelski
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-08-28 2019-09-16 12:45 2019-09-16 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-08-28 11:39 2503.06 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-08-28 11:39 969.46 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-08-28 11:39 662.79 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-08-28 11:39 451.37 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-08-28 11:39 538.5 KB 
dokument Formularz oferty
2019-08-28 11:39 92 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-08-28 11:39 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-08-28 11:39 53.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-08-28 11:39 57.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-08-28 11:39 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-08-28 11:39 58 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-08-28 11:39 48.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-08-28 11:39 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-08-28 11:39 466.51 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-09-30 15:24 263.29 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-09-16 13:44 266.59 KB 
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 241.000,00 zł z VAT.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.